Hà Nội đề xuất cơ chế khuyến khích tự giảm biên chế

TPO - Ý kiến của một số cơ quan chức năng Hà Nội cho rằng, việc tinh giảm biên chế cần tập trung vào chỗ thừa người, yếu năng lực và cần có cơ chế đặc thù để khuyến khích tự giảm biên chế nhằm giải quyết được các trường hợp hạn chế năng lực.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Hà Nội tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách bộ máy hành chính giai đoạn 2011-2016 (ngày 29/3), hiện nay Hà Nội đã tập trung tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả hơn. Việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn ở địa phương để thực hiện chủ trương quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả” và "một việc - một đầu mối xuyên suốt".

Cụ thể, thành phố đã rà soát 22 sở và 5 đơn vị tương đương; xác định lại chức năng nhiệm vụ đến từng phòng ban. Sau đó, sắp xếp tổ chức lại bộ máy các đơn vị này. Các sở giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng; giảm 266 trưởng phòng và 116 phó phòng; các quận, huyện giảm từ 169 còn 66 đơn vị sự nghiệp; giảm từ 71 xuống còn 41 ban quản lý dự án...

Thời gian tới Hà Nội sẽ tập trung đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, coi trọng cải cách thủ tục trong nội bộ cơ quan hành chính thành phố. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế của ngành mình, cấp mình. Cần nghiên cứu xây dựng chế độ đặc thù của thành phố  nhằm khuyến khích các đối tượng tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế ngoài chế độ chính sách được hưởng theo Nghị đinh số 108/2014/NĐ-CP. Để làm được điều đó, Hà Nội rất cần sự hỗ trợ của các bộ ngành để có cơ chế thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội Nguyễn Khắc Định đánh giá, trong giai đoạn 2011-2016, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả rất tốt trong việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách bộ máy hành chính. Hà Nội được đánh giá là địa phương thực hiện tốt Nghị quyết 39 theo đúng tinh thần tinh giảm nhưng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng; việc xắp xếp, tinh gọn bộ máy được làm bài bản khoa học không gây mất đoàn kết.

Trưởng đoàn giám sát cũng đồng tình với các ý kiến, việc tinh giản biên chế không thể cào bằng, mà tập trung vào chỗ thừa, khâu yếu. Về các cơ chế cũng cần thông thoáng hơn để các đơn vị tự chủ. Ông cũng đề nghị các bộ, ngành và Hà Nội cần xem xét, nghiên cứu phân cấp hơn nữa cho cơ sở để chủ động về biên chế cơ cấu, tổ chức bộ máy.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng