Hà Nội đề xuất dùng ngân sách hỗ trợ cán bộ tự nguyện tinh giản

TPO - Hà Nội đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù, sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho những người có nhu cầu, tự nguyện xin ra khỏi biên chế khi thực hiện tinh giản nhân sự.

Sáng nay (22/11), Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian qua, Hà Nội đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, bài bản khách quan, dân chủ, gắn với việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy tổ chức theo quy định của Trung ương và yêu cầu thực tiễn đặt ra cho TP; đội ngũ cán bộ từ TP đến cơ sở có cơ cấu ngày càng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ; chất lượng được nâng lên từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Thủ đô.

Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, theo đó giảm 39 trường, 143 phó phòng, ban; giảm 30 cấp trường, 69 cấp phó tại các Ban Quản lý dự án và Quỹ; sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 130 đơn vị trực thuộc sở…

Đối với chủ trương nhất thể hóa một số tổ chức và chức danh lãnh đạo Đảng, chỉnh quyền ở cấp xã, cấp huyện, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã lựa chọn 30 xã phường, thị trấn thực hiện thí điểm chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, có 11 quận, huyện triển khai thực hiện chủ trương này đối với 16 xã, phường, thị trấn. Hiện ở cấp xã có 351 đồng chí Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND; 18 đồng chí Bí thư là Chủ tịch UBND; ở cấp huyện có 20 đồng chí Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND; 1 đồng chí đồng thời là Chủ tịch UBND…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy thẳng thắn đánh giá, tính tiên phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức ý thức, phẩm chất, năng lực yếu, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, có biểu hiện sách nhiễu, tiêu cực gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp và công dân thậm chí vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Hà Nội cũng đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù, sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho những người có nhu cầu, tự nguyện xin ra khỏi biên chế khi thực hiện tinh giản theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108 của Chính phủ…

Với đặc thù của Đảng bộ TP, Hà Nội kiến nghị Trung ương tăng thêm số lượng cán bộ luân chuyển (giữ chức vụ Phó Bí thư và Phó Chủ tịch UBND cấp huyện); tăng số lượng cấp phó ở một số quận, huyện, sở, ngành đặc thù, có vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô; quan tâm luân chuyển, điều động, giữ các vị trí chủ chốt các cơ quan Trung ương và các địa phương; tăng cường đào tạo cán bộ tại chỗ và lâu dài.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng