Hà Nội: Di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội đô

TPO - Hà Nội sẽ đẩy nhanh công tác di chuyển những cơ sở sản xuất, bộ phận DN có mức độ ô nhiễm cao, điều kiện sản xuất không thích hợp như dệt nhuộm, hóa chất, thuốc lá... ra xa nội đô.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 113 về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2010.

Theo đó, sẽ thực hiện phân công hợp tác giữa TP Hà Nội với các tỉnh, thành trong việc phát triển công nghiệp vùng. Những ngành sử dụng nhiều lao động, có nhu cầu vận chuyển khối lượng lớn sẽ dịch chuyển dần về các tỉnh lân cận và vùng ngoại ô. Những ngành gây ô nhiễm chuyển vào các khu công nghiệp để tập trung đầu mối xử lý chất thải.

Đối với những khu công nghiệp tập trung được hình thành trước những năm 90, TP sẽ đẩy nhanh công tác di chuyển những cơ sở sản xuất, bộ phận doanh nghiệp có mức độ ô nhiễm cao,điều kiện sản xuất không thích hợp như dệt nhuộm, hóa chất, thuốc lá... ra xa nội đô, khu vực dân cư, kết hợp đổi mới công nghệ và đầu tư hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường.

Đối với những DN còn lại cần có kế hoạch đổi mới công nghệ, thiết bị, chú trọng áp dụng công nghệ sạch. Các DN cũng phải cải tạo, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là công trình xử lý nước thải công nghiệp. TP cũng sẽ phân định lại ranh giới cụ thể, tách nhà ở dân cư hoặc dịch vụ công cộng ra khỏi các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Đối với các KCN tập trung mới được quy hoạch và xây dựng, TP sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng hạ tầng của 5 KCN đã được thành lập và triển khai xây dựng KCN Nam Thăng Long.

TP cũng sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các KCN một cách có chọn lọc theo hướng thu hút các dự án có tỷ trọng tri thức, hàm lượng công nghệ cao không độc hại có quy mô đầu tư lớn. Đặc biệt TP sẽ không cấp phép cho các dự án sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu ảnh hưởng tới môi trường.

Dự kiến, trong giai đoạn 2006-2010 tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp là 15-16%, giá trị tăng thêm là 12-13%. Đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của TP.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng