Hà Nội đưa tên người chết vào Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm

TPO - Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, đang sửa chữa sai sót trong Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội. Trong đó sẽ thay thế ông Dũng bằng một thành viên khác.

Hà Nội đưa tên người chết vào Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội có nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch về công tác an toàn thực phẩm. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
 
Mặt khác, Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xử lý liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm. Trường hợp công tác an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng, Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm kịp thời kiến nghị UBND thành phố biện pháp xử lý.
 
Sở Y tế Hà Nội là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của Sở Y tế để tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực; mời các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và đại diện cơ quan, tổ chức liên quan tham dự họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo. Tổng hợp, báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.Sở y

Điều đáng nói, Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội (công văn số 1730/QĐ-UBND ký ngày 9/4/2019) có tên ông Lê Tiến Dũng  - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới. Tuy nhiên, ông Dũng đã mất cách đây 4 tháng, điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về sự tắc trách trong công tác tổ chức, kiện toàn một ban quan trọng của thành phố.

Chiều 22/4, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội xác nhận sự việc trên, đồng thời cho biết, đây là sơ xuất của bộ phận tham mưu. Dự kiến, trong ngày hôm nay Sở sẽ có công văn về việc thay đổi nhân sự trong Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội. Trong đó, ông Lê Tiến Dũng sẽ được thay thế bằng một thành viên khác.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng