Hà Nội giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã từ 1/3

TPO - Từ ngày 1/3/2020, thành phố Hà Nội giảm từ 584 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 579 đơn vị, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành (1/3/2020), thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã; giảm từ 584 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 579 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.

Cụ thể, Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Hai Bà Trưng, gồm:

Nhập toàn bộ 0,14km2 diện tích tự nhiên, 4.489 người của phường Bùi Thị Xuân và 0,01km2 diện tích tự nhiên, 642 người của phường Ngô Thì Nhậm vào phường Nguyễn Du. Sau khi nhập, phường Nguyễn Du có 0,52km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.399 người.

Nhập toàn bộ 0,18 km2 diện tích tự nhiên, 5.526 người của phường Ngô Thì Nhậm vào phường Phạm Đình Hổ. Sau khi nhập, phường Phạm Đình Hổ có 0,48km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.611 người.

Sau khi sắp xếp, quận Hai Bà Trưng có 18 phường.

Nghị quyết cũng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phúc Thọ. Cụ thể, thành lập xã Xuân Đình trên cơ sở nhập toàn bộ 4,26km2 diện tích tự nhiên, 3.080 người của xã Cẩm Đình và toàn bộ 4,9km2 diện tích tự nhiên, 5.732 người của xã Xuân Phú. Sau khi thành lập, xã Xuân Đình có 9,16km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.812 người.

Thành lập xã Sen Phương trên cơ sở nhập toàn bộ 2,34km2 diện tích tự nhiên, 1.710 người của xã Phương Độ và toàn bộ 5,55km2 diện tích tự nhiên, 10.042 người của xã Sen Chiểu. Sau khi thành lập, xã Sen Phương có 7,89km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.752 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Phúc Thọ có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết cũng thành lập xã Nam Tiến (huyện Phú Xuyên) trên cơ sở nhập toàn bộ 3,2km2 diện tích tự nhiên, 2.675 người của xã Thụy Phú và toàn bộ 3,3km2 diện tích tự nhiên, 5.963 người của xã Văn Nhân. Sau khi thành lập, xã Nam Tiến có 6,5km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.638 người. Sau khi sắp xếp, huyện Phú Xuyên có 27 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 25 xã và 2 thị trấn.

Nghị quyết giao Chính phủ, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng