Hà Nội: Giảm họp, hạn chế công tác trong và ngoài nước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi lãnh đạo các sở, ban ngành, quận huyện, yêu cầu giảm hội họp, hạn chế đi công tác trong và ngoài nước để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2009, đặc biệt là thực hiện các giải pháp chống suy giảm kinh tế.

Gửi thư chúc mừng thay tới tham dự

UBND thành phố khuyến khích gửi thư Chúc mừng thay cho việc tham dự các hoạt động khởi công, khánh thành, kỷ niệm.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ tham dự lễ khởi công, khánh thành, kỷ niệm... khi thật cần thiết và thiết thực.

Đồng thời duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và thực hiện tốt các chương trình, dự án, công việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

UBND thành phố yêu cầu từng đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm cá nhân trong việc chỉ đạo triển khai các đề án, dự án, công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

UBND thành phố chỉ tổ chức họp phiên thường kỳ hàng tháng vào tuần cuối cùng trong tháng để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Trường hợp thật cần thiết phải họp bất thường thì do Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch, thành viên UBND và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc tăng cường xuống cơ sở để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Việc tổ chức Đoàn đi công tác trong và ngoài nước phải được phép của các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phải thiết thực, đảm bảo các yêu cầu về nội dung, chương trình, thời gian, thành phần đoàn đi, thực hành tiết kiệm.

UBND thành phố chỉ xem xét, cho phép đi công tác trong và ngoài nước theo đúng chương trình kế hoạch hoặc để xử lý, giải quyết theo các yêu cầu nhiệm vụ thật cần thiết và cấp bách.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng