Hà Nội giới thiệu 60 ứng viên, bầu 30 đại biểu Quốc hội

TPO - Tại kỳ bầu cử cho nhiệm kỳ XIV, cử tri và nhân dân thủ đô sẽ lựa chọn và bầu ra 30 đại biểu Quốc hội trong tổng số 60 ứng viên được giới thiệu.

Hà Nội sẽ bầu 30 đại biểu Quốc hội trong tổng số 60 ứng cử
Hà Nội sẽ bầu 30 đại biểu Quốc hội trong tổng số 60 ứng cử

Ngày 16/2, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Văn Hoạt đã ký văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XIV.

Theo kế hoạch, Hà Nội được Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại Hà Nội là 16 người, đại biểu Trung ương giới thiệu là 14 người.

Trên cơ sở đó, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội dự kiến 10 đơn vị bầu cử. Hà Nội cũng dự kiến giới thiệu 60 ứng viên đưa ra để cử tri lựa chọn bầu lấy 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

HĐND TP Hà Nội đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đảm bảo có tính thành phần hợp lý, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, một số ngành, giới. Trong đó, có đại diện lãnh đạo chủ chốt của thành phố, đại biểu chuyên trách, đại diện Mặt trận tổ quốc, các ngành văn hóa, giáo dục, Viện Kiểm sát, đại biểu quân đội, đại biểu tự ứng cử…

HĐND thành phố Hà Nội dự kiến cơ cấu thành phần cụ thể đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIV gồm:

1 lãnh đạo chủ chốt thành phố

2 đại biểu chuyên trách

1 đại biểu ở Mặt trận Tổ quốc thành phố

1 đại biểu tôn giáo

1 đại biểu Quân đội

1 đại biểu Viện kiểm sát

2 đại biểu Doanh nghiệp nhà nước

3 đại biểu Viện nghiên cứu và trường đại học

4 đại biểu Khoa học công nghệ giáo dục văn hóa nghệ thuật y tế lao động thương binh xã hội.

Dự kiến Hà Nội sẽ có 5 đại biểu tự ứng cử.

Số đại biểu còn lại là 14 người được Trung ương giới thiệu về Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng