Hà Nội: Khảo sát việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử

TPO - Ban VHXH HĐND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch về khảo sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Mục đích của đợt khảo sát nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố từ năm 2017 đến nay; kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 04/TB-HĐND ngày 22/3/2018 của Thường trực HĐND thành phố về phiên giải trình việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố.

Đợt khảo sát cũng làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Đối tượng khảo sát là Sở VHTT cùng một số sở, ngành, đơn vị thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; một số điểm sinh hoạt công cộng (quảng trường, công viên, bến xe, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo...) trên địa bàn thành phố.

Dự kiến, thời gian khảo sát trực tiếp, từ ngày 15/10/2019 đến ngày 30/10/2019.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng