Chủ tịch Quốc hội:

'Hà Nội không được chủ quan, bằng lòng với những gì đã đạt được'

TPO - Sáng 28/7, thành phố Hà Nội kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô. Dịp này, thành phố Hà Nội vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, việc Quốc hội (QH) thông qua Nghị quyết điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính giúp Hà Nội khắc phục nhiều vấn đề, khó khăn như sự bùng nổ về dân cư, đô thị quá tải, hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững.

 Chủ tịch Quốc hội đánh giá, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết của QH, kinh tế Hà Nội tăng trưởng khá nhanh, khẳng định vai trò là trung tâm lớn và là đầu tàu kinh tế của khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, đất đai có những chuyển biến tích cực; hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quan tâm đầu tư, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo cho thành phố có một diện mạo mới, khang trang, văn minh, hiện đại hơn.

 Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo tồn và phát huy các di sản và giá trị văn hóa truyền thống được Hà Nội quan tâm thực hiện. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, quốc phòng được tăng cường. Các hoạt động đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế được đẩy mạnh.

 Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng và hiệu quả hoạt động có chuyển biến tích cực. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bên cạnh những thành tựu đạt được, Hà Nội cũng còn những hạn chế yếu kém cần phải nỗ khắc phục. “Các cấp, các ngành của Hà Nội, nhất là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố không được chủ quan, bằng lòng với những kết quả đạt được mà cần nghiêm túc phân tích, làm rõ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm, để từ đó có biện pháp khắc phục hiệu quả, kịp thời”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp của thành phố, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng bậc nhất của các nhiệm kỳ Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền của thành phố.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, thành phố cần tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, bảo đảm kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục có đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế Hà Nội và đóng góp cho đất nước.

Cùng với đó, cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển, khắc phục những hạn chế của việc quy hoạch manh mún, không toàn diện và thiếu tính ổn định. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Nâng cao năng lực quản lý đô thị cùng với việc chăm lo xây dựng nông thôn mới, từng bước giải quyết sự phát triển hài hòa, hợp lý giữa đô thị và nông thôn, giữa các khu vực, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bà Ngân mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an sinh và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng