Hà Nội kiểm tra minh bạch tài sản, thu nhập

TPO - Thanh tra thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập.

Theo đó, Thanh tra thành phố sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để triển khai kiểm tra tại 5 quận huyện gồm Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thạch Thất; 5 sở ngành gồm Quy hoạch Kiến trúc, Tư pháp, Văn hóa và thể thao, Công Thương, Du lịch; 10 đơn vị trực thuộc UBND thành phố gồm Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa – xã hội; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Trường Đại học Thủ đô, Trường Cao đẳng thương mai du lịch Hà Nội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố về công tác minh bạch tài sản thu nhập; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập tại đơn vị; việc tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập tại đơn vị và kết quả thực hiện; việc phát hiện, xử lý các vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập; công tác thanh tra, kiểm tra về minh bạch tài sản thu nhập tại đơn vị.

Kế hoạch xây dựng nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố về công tác minh bạch tài sản thu nhập. Xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng qua việc thực hiện công tác minh bạch tài sản thu nhập. Nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập.

Thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch trong Quý II, Quý III năm 2019.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng