Hà Nội kiến nghị sáp nhập, giải thể nhiều đơn vị

TP - HĐND thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả giám sát thực hiện tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp. Trong đó kiến nghị giải thể đối với các đơn vị, cơ quan hoạt động kém hiệu quả, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu…

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, phát biểu trong buổi giám sát tại Sở Nội vụ Hà Nội. Ảnh: Minh Tuấn
Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, phát biểu trong buổi giám sát tại Sở Nội vụ Hà Nội. Ảnh: Minh Tuấn
Kết quả giám sát tại các quận, huyện, sở, ngành đơn vị của thành phố cho thấy, bên cạnh những thành công, còn nhiều hạn chế, vi phạm trong thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng biên chế; nhiều vi phạm, thiếu sót chậm được phát hiện, nhưng lại không chỉ rõ được trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Đặc biệt là không xác định thời hạn khắc phục, sửa chữa dẫn đến hiệu quả sau các đợt thanh tra còn hạn chế. Một số đơn vị không đăng ký thi tuyển công chức hoặc không tổ chức thi tuyển viên chức làm ảnh hưởng chất lượng công việc. Ví dụ, Sở VH-TT&DL 3 năm liền không tổ chức thi tuyển viên chức, nhưng vẫn ký hợp đồng lao động với số lượng lớn. 

Đoàn giám sát phát hiện tại nhiều cơ quan hành chính, sự nghiệp, việc đánh giá công chức, viên chức hằng năm ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, bình quân chủ nghĩa, chưa xây dựng được tiêu chí đánh giá cụ thể dựa trên chất lượng, hiệu quả công việc. 

Nhiều hạn chế đã được HĐND thành phố phát hiện và kiến nghị xử lý, nhưng chậm được triển khai. Năm 2009, HĐND thành phố ra nghị quyết yêu cầu chuyển một số đơn vị về quản lý theo ngành, lĩnh vực như Trung tâm Y tế thuộc Sở Xây dựng, Trung tâm Y tế thuộc Sở Công Thương về Sở Y tế quản lý; Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính thuộc Sở Tài chính về Sở GD&ĐT quản lý… nhưng hơn 3 năm sau mới thực hiện được.

Kiến nghị giải thể đơn vị kém hiệu quả

Theo kết quả giám sát của HĐND thành phố, công tác kiểm tra rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp, đặc biệt là đơn vị sự nghiệp công lập còn ít, số lượng cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra chưa nhiều, nhất là việc tự rà soát chức năng, nhiệm vụ trong nội bộ mỗi cơ quan. 

Điển hình là thành lập các trung tâm quản lý cụm, điểm công nghiệp trực thuộc UBND các huyện, nhưng lại không rà soát chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, Ban quản lý đầu tư phát triển các cụm, điểm công nghiệp (trực thuộc Sở Công Thương). 

Thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất của thành phố và 23 quận, huyện, nhưng lại không rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Ban bồi thường GPMB các quận, huyện để tránh chồng chéo.

Chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn của Sở NN&PTNT và một số chi cục thuộc Sở cũng có sự chồng chéo. Một số ban quản lý dự án mặc dù thực hiện giãn, hoãn dự án, nhưng vẫn đề nghị tăng biên chế (Ban quản lý đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội thuộc Sở GTVT).

HĐND thành phố khẳng định, bộ máy của một số cơ quan hành chính và nhất là khối các đơn vị sự nghiệp của thành phố vẫn cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. 

Đoàn giám sát kiến nghị UBND thành phố cần quyết liệt rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố gắn với yêu cầu tinh giản bộ máy, giảm biên chế. Kiên quyết tổ chức lại, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hoạt động hiệu quả thấp hoặc đã hết chức năng, nhiệm vụ. Đối với các đơn vị hoạt động kém hiệu quả, kiến nghị giải thể theo quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá