Hà Nội lập quy hoạch trung tâm chính trị-hành chính quốc gia

Về chủ trương quy hoạch khu đô thị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội để bố trí cho các Bộ, ngành, các cơ quan trực thuộc xây dựng trụ sở làm việc, tại Thông báo số 1512/VPCP-CN ngày 10/3/2008 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập quy hoạch trung tâm chính trị-hành chính quốc gia phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội mở rộng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan biết, thực hiện.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá