Hà Nội lên sóng CNN trong 2 phim quảng cáo 30 giây

TPO - 2 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017, có tiêu đề: Giới thiệu Hà Nội- Trái tim Việt Nam và Hà Nội - Cái nôi di sản.

Phó Chủ tịch UBND TPHà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND, phê duyệt 2 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017.

Theo đó, phê duyệt 2 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017 gồm: Phim quảng cáo số 1: Giới thiệu Hà Nội- Trái tim Việt Nam; Phim quảng cáo số 2: Hà Nội - Cái nôi di sản.

UBND TP giao Giám đốc Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan và Mạng tin tức truyền hình cáp CNN thực hiện, tổ chức phát sóng 2 phim quảng cáo 30 giây về tuyên truyền, quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, Sở Du lịch tổng hợp, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Trước đó, tại Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp của Hà Nội ngày 28/11/2016, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết Hà Nội đã bàn thảo và thống nhất chi 2 triệu USD để thông qua kênh truyền hình CNN quảng bá các doanh nghiệp, cũng như hình ảnh Hà Nội trong giai đoạn hai năm 2017 - 2018.

Lãnh đạo Hà Nội kỳ vọng đây là một trong những hoạt động đặc biệt giúp đưa du khách và nhà đầu tư đến Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng