Hà Nội nghiêm cấm bè phái, trù dập người có năng lực

TPO - Thành ủy Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, lợi dụng việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ để trù dập, đưa ra khỏi quy hoạch những người tốt, có năng lực, trình độ, thẳng thắn, đấu tranh với tiêu cực, sai phạm.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, các cấp ủy và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của ban thường vụ cấp ủy và tập thể lãnh đạo các đơn vị; giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan; đề cao tính tiền phong, gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong chỉ đạo và thực hiện rà soát, nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, lợi dụng việc rà soát để trù dập, đưa ra khỏi quy hoạch những người tốt, có năng lực, trình độ, thẳng thắn, đấu tranh vói tiêu cực, sai phạm; bổ sung vào quy hoạch những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

Hướng dẫn cũng yêu cầu quan tâm bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ để đảm bảo cơ cấu trong quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; bổ sung nguồn quy hoạch cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn chưa đảm bảo hệ số. Tuy nhiên không vì cơ cấu, hệ số mà xem nhẹ tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch.

Kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm khuyết điểm, phải xử lý kỷ luật (về Đảng hoặc chính quyền); cán bộ có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng