Hà Nội: Nghiên cứu lập bản đồ công trình ngầm

Nhóm tác giả của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trắc địa-bản đồ (Trường Đại học mỏ địa chất) đã tiến hành nghiên cứu thành công "phương pháp điều tra, lập bản đồ công trình ngầm một khu vực của thành phố Hà Nội".

Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở VN đề xuất một quy trình công nghệ lập bản đồ công trình ngầm, tạo tiền đề cơ sở cho việc nghiên cứu lý luận và áp dụng thực tiễn sau này cho nhiều địa phương, đơn vị.

Công trình này được thực hiện xuất phát từ thực tế do Hà Nội chưa có bản đồ công trình ngầm đô thị nên việc quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo công trình ngầm đã có và xây dựng mới các loại công trình ngầm gặp nhiều khó khăn, hạn chế cho công tác quy hoạch, phát triển, quản lý đô thị.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá