Hà Nội: Nghiên cứu thí điểm thu phí trông xe tự động

TPO - Nhằm triển khai hệ thống giao thông thông minh theo lộ trình của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các ngành nghiên cứu để triển khai thí điểm việc thu phí đỗ xe theo giờ và thu bằng hình thức tự động qua các cây thu tiền trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ 1/7/2017.

Hà Nội: Nghiên cứu thí điểm thu phí trông xe tự động

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ để xem xét, đóng góp ý kiến cho các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp HĐND tới đây.

Phiên họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với một số nội dung như: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của TP năm 2017 do Sở Nội vụ trình bày; Tờ trình do Cục Thuế Hà Nội trình bày về một số quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Sở KH&ĐT báo cáo…

Đáng chú ý, trong nội dung dự thảo Tờ trình về một số quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố (theo Luật phí, lệ phí năm 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017) do Cục Thuế trình bày có quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. 

Theo đó, việc áp dụng các khoản thu như hiện nay đang dẫn đến sự bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh giữa Công ty Khai thác điểm đỗ và các tổ chức, cá nhân khác; đồng thời không thể hiện đúng bản chất của các khoản phí và dẫn đến bất hợp lý trong việc phân cấp nguồn thu của các quận, huyện. 

Chính vì vậy, Sở GTVT đề xuất, năm 2017, đối với quận Hoàn Kiếm vẫn thu theo m2 (giữ nguyên), đối với các quận, huyện khác thu phí theo % doanh thu với tỷ lệ 6% (tăng 3%). 

Cơ bản nhất trí với các dự thảo Tờ trình do các ngành trình bày, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị, đối với phí sử dụng lòng đường, hè phố, quận Hoàn Kiếm sẽ thu theo mức các ngành đề xuất đến 31/6/2017.

Nhằm triển khai hệ thống giao thông thông minh theo lộ trình của thành phố, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu các ngành nghiên cứu để triển khai thí điểm việc thu phí đỗ xe theo giờ và thu bằng hình thức tự động qua các cây thu tiền trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ 1/7/2017.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá