Hà Nội: Người dân hài lòng thủ tục hành chính ở 'mức độ khá'

TPO - Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ tại một số cơ quan trong thực hiện các thủ tục hành chính năm 2018. Mức độ hài lòng của người dân đạt mức khá trở lên.

Hà Nội: Người dân hài lòng thủ tục hành chính ở 'mức độ khá'

Chiều 7/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”.

Tại Hội nghị, các cơ quan chức năng đã báo cáo kết quả khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ tại một số cơ quan trong thực hiện các thủ tục hành chính năm 2018. Theo đó mức độ hài lòng của người dân đạt mức khá trở lên. Trong đó, mức độ hài lòng về thủ tục đăng ký kinh doanh đạt 74,8%; thủ tục khám chữa bệnh đạt 72,1%; thủ tục cấp phép xây dựng đạt 82,7%; về thủ tục đo lường chất lượng đạt hơn 80%. Riêng về mức độ hài lòng đối với 8 dịch vụ hành chính công thuộc sở Giáo dục và Đào tạo, có 2 dịch vụ đạt mức độ hài lòng 98%, 2 dịch vụ đạt 95%, 1 dịch vụ đạt 90%, 2 dịch vụ đạt 85%, 1 dịch vụ đạt 82,5%...

Tiếp tục rà soát, tinh gọn đầu mối các tổ chức

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, năm 2019, Hà Nội tiếp tục xác định chủ đề công tác năm 2019 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Công tác cải cách hành chính của thành phố tiếp tục được triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa quyết liệt; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ý thức kỷ luật chưa cao, làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc có nơi còn gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm kỷ luật của một số cơ quan, đơn vị cơ sở chưa thường xuyên, kết quả còn hạn chế, chưa có biện pháp, chế tài đủ mạnh trong việc ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm và biểu hiện tiêu cực xảy ra trên địa bàn…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá