Hà Nội: Nhiều người nộp đơn xin... tinh giản biên chế

TPO - Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, số lượng người giải quyết tinh giản còn hạn chế do quy định về đối tượng tinh giản biên chế chặt chẽ, nhiều người sức khỏe yếu, chuyên môn hạn chế có nguyện vọng xin nghỉ tinh giản biên chế nhưng hồ sơ không đủ điều kiện nên không được giải quyết.

Ngày 7/5, Đoàn giám sát số 2 của HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm việc với Sở GD&ĐT về kết quả thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính.

 Báo cáo tại cuộc giám sát, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, từ năm 2015 đến nay, Sở thực hiện nghiêm lộ trình giảm biên chế theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Theo kế hoạch, đến năm 2021 giảm 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015, do đó mỗi năm Sở thực hiện giảm tối thiểu 2%.

Theo báo cáo, năm 2015 Sở được giao biên chế công chức là 147 người. Từ năm 2016 đến nay, biên chế công chức hành chính đã giảm 11 biên chế. Cụ thể, năm 2016 giảm 2 biên chế, 2017 giảm 2 biên chế, năm 2018 giảm 9 biên chế, năm 2019 giảm 3 biên chế.

Dự kiến năm 2020 giảm 2 biên chế và năm 2021 giảm 2 biên chế, đảm bảo đến năm 2021 biên chế công chức hành chính giảm 10%, tương đương giảm 15 biên chế so với thời điểm năm 2015.

Với các đơn vị công lập trực thuộc Sở, năm 2016 giải quyết tinh giản được 5 người, năm 2017 tinh giản được 4 người, năm 2018 tinh giản được 7 người. Lý do nghỉ tinh giản biên chế chủ yếu do sức khỏe yếu, dôi dư chuyên môn hạn chế không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

"Số lượng người giải quyết tinh giản còn hạn chế do quy định về đối tượng tinh giản biên chế chặt chẽ nên nhiều người sức khỏe yếu, chuyên môn hạn chế có nguyện vọng xin nghỉ tinh giản biên chế nhưng hồ sơ không đủ điều kiện nên không được giải quyết", báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội nêu.

Trước đó, trong buổi sáng, tại buổi làm việc với Đoàn giám sát số 2 của HĐND thành phố, lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm cho biết, huyện đã xây dựng và triển khai xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 và xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm.

Kết quả, trong 3 năm 2016 – 2018 đã thực hiện tinh giản được 22 biên chế đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Trong đó có 9 biên chế công chức, 1 biên chế hợp đồng theo NĐ 68, 12 biên chế viên chức.

Ngoài ra, UBND huyện cũng thí điểm triển khai tới 4 xã trên địa bàn phương án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, qua đó, rút gọn từ 15 chức danh đối với xã, 13 chức danh đối với thị trấn xuống còn 7 chức danh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng