Hà Nội phấn đấu thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

TPO - Theo Kế hoạch số 14 về việc triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, trong năm 2017, thành phố Hà Nội đề ra chỉ tiêu thu khoảng 10.000 tỷ đồng từ đấu giá đất.

Hà Nội phấn đấu thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

Theo đó, tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 của thành phố là 102,05ha. Dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 10.000 tỷ đồng.

Cụ thể, sẽ tổ chức đấu giá có 68 dự án đã cơ bản đủ điều kiện đấu giá năm 2017, với diện tích 57,46ha, dự kiến thu được 7.704 tỷ đồng. Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp quận, huyện, thị xã  quản lý, với diện tích đấu giá 44,59ha, dự kiến thu về 2.296 tỷ đồng.

Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp; tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá sẽ góp phần tạo dựng các khu đô thị mới, các khu đất ở nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ thị của UBND thành phố. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Hoàn trả đúng, đủ, kịp thời vốn đã ứng để thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các đơn vị, cá nhân trúng đấu giá, quản lý việc đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Căn cứ kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017, UBND thành phố giao Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các sở, ngành chịu trách nhiệm triển, khai thực hiện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng