Hà Nội: Phát hiện một người kê khai tài sản không trung thực

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố Hà Nội trước Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Hà Nội phát hiện một người kê khai tài sản không trung thực
Hà Nội phát hiện một người kê khai tài sản không trung thực

Theo báo cáo, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản và các quy định của pháp luật về công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập.

Theo đó, tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập là 34.340 người, trong đó có 16 người chưa kê khai. Đã công khai 35.253 bản kê khai tài sản, thu nhập. Một người có kết luận không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm, UBND thành phố cho biết, công an thành phố báo cáo đã thụ lý điều tra 46 vụ, 119 bị can. Đã có kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 26 vụ, 89 bị can. Đang điều tra 16 vụ - 26 bị can. Tài sản thiệt hại 16,5 tỷ đồng, tài sản thu hồi trong quá trình điều tra đạt 3 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo, tổng số thụ lý là 30 vụ, 108 bị can. Đã giải quyết 21 vụ, 75 bị can. Truy tố chuyển tòa 21 vụ, 75 bị can. Tòa án nhân dân thành phố cho biết, đang thụ lý 60 vụ, 242 bị cáo. Đã xét xử 44 vụ, 162 bị cáo.

Đánh giá chung về tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng, UBND thành phố cho biết, lãnh đạo UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Nhìn chung, công tác phòng ngừa tham nhũng đã có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực; các cấp, các ngành đã tăng cường công khai, minh bạch, tập trung thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính...

Theo UBND thành phố Hà Nội, nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi. Một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; các cơ quan phòng chống tham nhũng tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp phòng ngừa, phòng chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng