Hà Nội quy hoạch lại hệ thống nhà hát, rạp chiếu phim

TPO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7818/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch hệ thống nhà hát, rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Hà Nội quy hoạch lại hệ thống nhà hát, rạp chiếu phim

Hà Nội quy hoạch lại hệ thống nhà hát, rạp chiếu phim

> Điện ảnh 2008 có thoát khỏi vòng luẩn quẩn?

TPO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7818/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch hệ thống nhà hát, rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Rạp chiếu phim Quốc gia
Rạp chiếu phim Quốc gia.

Theo quyết định trên, phạm vi lập quy hoạch là trên toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Hà Nội. Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phát triển văn hóa thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, xác định vị trí, quy mô hệ thống nhà hát, rạp chiếu phim để góp phần phục vụ quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Làm cơ sở cho việc lập kế hoạch, quản lý thiết kế và đầu tư xây dựng hệ thống nhà hát, rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố.

Thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, tạm ứng, quản lý, thanh toán vốn đầu tư đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ đơn vị tư vấn trong suốt quá trình thực hiện để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra thất thoát vốn đầu tư.

Thành phố yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải điều tra, sưu tầm, tổng hợp, đánh giá để tận dụng cao nhất những tư liệu, tài liệu đã có từ những quy hoạch, dự án khác của Thành phố có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành quy hoạch; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra trùng lặp, lãng phí vốn đầu tư.

Được biết, hiện nay một số nhà hát, rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố sử dụng không hiệu quả, còn lãng phí.

Nguyễn Tuấn

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá