Hà Nội rà soát các dự án đầu tư công giai đoạn 2013 - 2018

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký văn bản gửi các cơ quan, ban ngành của thành phố về việc rà soát các dự án đầu tư công giai đoạn 2013 – 2018.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách thành phố phải xây dựng kế hoạch rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục triển khai, thực hiện và đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn từ năm 2013 – 2018; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập, hạn chế, thiếu sót (nếu có) trong công tác quản lý các dự án, chủ động liên hệ với các sở, ngành thành phố để được hướng dẫn; khắc phục ngay các nội dung theo thẩm quyền.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đầu tư; giám sát cộng đồng theo đúng quy định của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; chỉ đạo của UBND thành phố và văn bản pháp luật có liên quan.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất UBND thành phố chỉ đạo đối với những nội dung vượ thẩm quyền; gửi Sở KH&ĐT trước ngày 31/3/2019.

Thành phố cũng giao Sở KH&ĐT căn cứ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị của UBND các quận, huyện, thị xã; chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách thành phố, phối hợp các sở Xây dựng, GTVT, NN&PTNT, Công thương, Tài chính và các sở, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền quy định; tổng hợp, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo khắc phục hạn chế, yếu kém, sơ hở trong công tác quản lý dự án đầu tư công; nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách; hoàn thành trước 15/4/2019.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo các ban của HĐND thành phố, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát chuyên đề về công tác quản lý các dự án đầu tư công. Cùng với đó, MTTQ thành phố chỉ đạo Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác giám sát cộng đồng đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá