Hà Nội rà soát dự án nạo vét, ngăn chặn 'cát tặc' núp bóng

TPO - Nhằm quản lý tốt hơn việc nạo vét luồng lạch, tận thu sản phẩm tại các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn, thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiến hành rà tất cả các dự án.

Hà Nội rà soát dự án nạo vét, ngăn chặn 'cát tặc' núp bóng

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có văn về việc thực hiện các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia. Trong số 14 dự án tại Hà Nội, có 6 dự án đã hết hạn hợp đồng, đang dừng thi công. Đối với 6 dự án đang triển khai thi công, Cục Đường thủy nội địa thực hiện theo tiến độ yêu cầu.

Đối với 1 dự án tạm dừng thi công do hết hạn giấy phép đăng ký sản phẩm tận thu yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục để thi công; đối với 1 dự án chưa hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục để thi công theo quy định.

Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của thành phố tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đăng ký sản phẩm tận thu theo quy định; phối hợp kiểm tra thực hiện dự án trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải là đầu mối, phối hợp với Cục Đường thủy nội địa hoàn thiện quy chế phối hợp về quản lý nhà nước các dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn thành phố…

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp các sở Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Công an thành phố và UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra việc thực hiện các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia đang thực hiện trên địa bàn thành phố.

Đảm bảo thực hiện đúng quy định, đúng nội dung dự án, không để các đơn vị nạo vét không đúng vị trí được phê duyệt; tập trung công tác tuyên truyền, đảm bảo giao thông, an ninh trật tự, quản lý phương tiện.

Thành phố giao Sở GTVT làm đầu mối phối hợp với Cục Đường thủy nội địa hoàn thiện quy chế phối hợp về quản lý nhà nước các dự án nạo vét, duy tu các tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn thành phố.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng