Hà Nội: Sắp có quy định mới về việc xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Người mua nhà phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, chưa có nhà ở, hoặc diện tích bình quân nhỏ hơn 5m2/người; nhà đang ở không đảm bảo đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, làm việc và đối ngoại...

Sở Tài nguyên  - Môi trường và Nhà đất Hà Nội vừa hoàn tất dự thảo lần một quy định mới về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự giải quyết hồ sơ xin mua nhà, đổi nhà thuê, mua bổ sung diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hoặc quỹ nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và các chiến sĩ lực lượng vũ trang hưởng lương ngân sách Nhà nước; người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế chưa có nhà ở hoặc diện tích bình quân nhà ở đang thấp, nay có nhu cầu mua nhà ở hoặc đổi nhà đến nơi ở khác hoặc xin bổ sung thêm diện tích nhà ở.

Điều kiện và tiêu chuẩn được mua nhà, đổi nhà:

Người mua nhà phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, chưa có nhà ở, hoặc diện tích bình quân nhà ở  nhỏ hơn 5m2/người; nhà ở hiện có không đảm bảo đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, làm việc và đối ngoại (đối với trường hợp cán bộ được hưởng phụ cấp chức vụ); có thời gian công tác liên tục từ 10 năm trở lên, có nơi làm việc và thu nhập ổn định.

Người có nhu cầu mua phải được thủ trưởng cơ quan nơi đang công tác xác nhận đúng với điều kiện trên và cam kết hỗ trợ cho đối tượng mua nhà ít nhất 10% phần chênh lệch giữa giá bán và giá thành xây dựng theo quy định. Các đối tượng này chỉ được xem xét giải quyết một lần với một hình thức giải quyết (gồm cả vợ và chồng).

Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp chức vụ có hệ số từ 0,4 đến 1,2 hoặc hưởng hệ số lương từ 9,7 trở lên được giải quyết mua nhà ở mới thuộc quỹ nhà 50%, 30% diện tích nhà chung cư, quỹ nhà 25% diện tích nhà vườn tại các dự án, mua bổ sung diện tích nhà ở trong quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Riêng trường hợp được hưởng phụ cấp chức vụ có hệ số từ 1,2 trở lên hoặc hưởng hệ số lương từ 9,7 trở lên nếu muốn đổi diện tích thuê đang ở sang nhà có diện tích lớn hơn trong quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước phải được sự chỉ đạo của UBND thành phố.

Các trường hợp được hưởng phụ cấp chức vụ có hệ số nhỏ hơn 0,4 và các đối tượng khác chỉ được giải quyết mua nhà thuộc quỹ nhà 50% diện tích nhà chung cư tại các dự án. Các trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Sở Tài Nguyên - Môi trường và Nhà đất thành phố là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, lập báo cáo trình UBND thành phố quyết định. Thời gian giải quyết đối với các trường hợp trên là 27 ngày.

Nghĩa vụ khi mua nhà ở nơi mới

- Mua nhà tại các dự án thuộc quỹ nhà do thành phố điều tiết thì phải mua theo Quyết định 87/2004; trường hợp mua bổ sung diện tích thuộc sở hữu Nhà nước thì phải mua theo giá do UBND thành phố quy định; Trường hợp đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước khi được đổi sang diện tích nhà mới hoặc được mua nhà thuộc quỹ nhà 25% diện tích nhà vườn thì phải trả lại diện tích nhà cũ.

- Đổi nhà thuê thuộc sở hữu Nhà nước, khi thực hiện mua nhà theo Nghị định 61/CP thì nếu diện tích nơi ở mới lớn hơn nơi ở cũ thì phần diện tích lớn hơn phải mua theo giá bán do thành phố quy định; đối với diện tích nhà ở trên khuôn viên đất nơi ở mới lớn hơn nơi ở cũ thì phần diện tích lớn hơn đó phải trả 100% tiền sử dụng đất.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá