Hà Nội sẽ thanh, kiểm tra thuế ít nhất 18% doanh nghiệp

TP - Theo thông tin từ Cục Thuế thành phố Hà Nội, năm 2017 sẽ thực hiện thanh, kiểm tra ít nhất 18% số doanh nghiệp đang hoạt động đồng thời thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo ngăn chặn có hiệu quả hành vi vi phạm về thuế.

Theo đó, năm 2017 Cục Thuế sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, công khai kết luận thanh tra và đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN các khoản tiền thuế, tiền phạt sau thanh tra, kiểm tra. 

Cục thuế đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu doanh nghiệp phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra nói chung và đặc biệt trong lĩnh vực thanh tra giá chuyển nhượng nói riêng hướng tới hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng