Hà Nội sẽ thu hồi xe công khi thực hiện khoán kinh phí

TPO - Sau khi thực hiện thí điểm khoán kinh phí, toàn bộ xe phục vụ công tác chung do các cơ quan, đơn vị đang quản lý sẽ được thu hồi để sắp xếp, xử lý theo quy định.

Hà Nội sẽ thu hồi xe công khi thực hiện khoán kinh phí

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành quyết định thí điểm khoán kinh phí sử dụng ôtô phục vụ công tác chung khi đi công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại 9 cơ quan, đơn vị, áp dụng từ ngày 1/3.

Đối tượng áp dụng gồm các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố; phó chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện thí điểm. Phạm vi thực hiện thí điểm tại 9 cơ quan, đơn vị gồm các sở Tài chính, Kế hoạch- đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh & Xã hội và các quận Hà Đông, Long Biên, các huyện Thanh Trì, Gia Lâm.

Việc thí điểm khoán kinh phí phí sử dụng xe phục vụ công tác chung được UBND thành phố Hà Nội yêu cầu phải đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hàng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe được quyết định lựa chọn thực hiện khoán theo một trong hai phương thức.

Thứ nhất, căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô ban hành quyết định khoán kinh phí cho từng chức danh, nhưng không vượt quá mức khoán tối đa 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Thứ hai, căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí quyết định khoán kinh phí sử dụng xe cho từng chức danh theo nguyên tắc khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh nhân đơn giá 13.000 đ/km.

Đặc biệt, việc sắp xếp, xử lý số xe tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán được UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị xem xét, báo cáo UBND thành phố thu hồi toàn bộ số xe phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị để sắp xếp, xử lý đúng tiêu chuẩn. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng