Hà Nội siết chặt quản lý tài sản công

TPO - Nhằm tăng cưởng quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, UBND thành phố Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo Sở Tài chính và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc kiểm kê đánh giá tài sản trong tháng 10/2017.

Hà Nội siết chặt quản lý tài sản công

Phạm vi tài sản công thực hiện kiểm kê, đánh giá gồm: Tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố. 

Ngoài ra, còn có các tài sản thuộc kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội, bao gồm: Tài sản phục vụ công tác quản lý dự án; tài sản khác được trang bị để phục vụ hoạt động của dự án; quỹ nhà, đất của thành phố đang giao cho các doanh nghiệp quản lý kinh doanh nhà của thành phố quản lý, cho thuê. 

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp quản lý kinh doanh nhà của thành phố thực hiện rà soát, để cập nhật, chỉnh lý, chuẩn hóa và phê duyệt các thông tin về tài sản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và thực hiện kê khai các thông tin về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố. 

Báo cáo UBND Thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ; kết quả kiểm kê, kiến nghị các giải pháp để UBND thành phố chỉ đạo việc quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. 

Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chính kết quả kiểm kê, đánh giá trước ngày 31/10/2017. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá