Hà Nội thí điểm nộp hồ sơ khai thuế qua Internet

TP - Từ tháng 8/2009 đến hết tháng 12/2009, Tổng cục Thuế sẽ áp dụng thí điểm Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet tại các tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu (gồm các đơn vị do cấp tỉnh, thành phố và một số quận, huyện quản lý);

Theo đó, đợt 1 bắt đầu từ tháng 8/2009, thí điểm đối với 100 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Đợt 2, bắt đầu từ tháng 10/2009, thí điểm mở rộng cho các doanh nghiệp thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh quản lý và tiếp tục thí điểm đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của các Cục Thuế Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu;

Đợt 3, bắt đầu từ tháng 12/2009, thí điểm mở rộng cho các doanh nghiệp thuộc sự quản lý tại một số chi cục thuế lớn trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong quá trình thực hiện, người nộp thuế được cơ quan thuế hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, cung cấp miễn phí phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất và được tư vấn thông qua các hình thức hỗ trợ tại các cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo Quyết định số 884/QĐ-TCT, quy trình sẽ gồm các bước: Cấp đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng với việc lập phiếu hẹn trả kết quả cho NNT trong thời hạn tối đa là năm ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ;  Lập thông báo về việc đăng ký nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn chậm nhất là hai ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến;

Cùng đó là kiểm tra việc đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng của NNT: đối chiếu mã số thuế, danh mục tờ khai thuế, địa chỉ thư điện tử với tài khoản iHTKK của NNT; Kiểm tra chữ ký số của NNT: đối chiếu chữ ký số trên hồ sơ khai thuế với chứng thư số do tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng cấp...; Gửi thông tin xác nhận tiếp nhận hồ sơ khai thuế cho NNT; Xử lý hồ sơ khai thuế. 

Mọi ý kiến và bài viết gửi về Chuyên mục Thuế & Cuộc sống - Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội; Email: bandoctp@gmail.com.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá