Hà Nội thu phí môi trường nước thải công nghiệp

TPO - Nhằm tăng cường công tác quản lý môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các quận, huyện, thị xã thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Hà Nội thu phí môi trường nước thải công nghiệp

Theo đó, Thành phố yêu cầu Sở TN&MT đôn đốc Phòng TN&MT các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn theo phân cấp; tăng cường công tác đôn đốc các cơ sở nộp phí, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước; tổng hợp báo cáo kết quả, các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TP theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. Đồng thời, hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016-2020.

Cục Thuế TP Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở TN&MT rà soát, thống kê các cơ sở công nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản đang nộp thuế hoặc đăng ký kinh doanh có cơ sở sản xuất hoạt động trên địa bàn TP để Sở TN&MT tổng hợp danh sách các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội phối hợp các Công ty kinh doanh nước sạch trên địa bàn TP để tổng hợp và chủ động cung cấp thông tin cho Sở TN&MT những đối tượng phát sinh mới, phối hợp tiến hành kiểm tra, phân loại đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định đối với các đối tượng phát sinh mới hoặc theo kiến nghị của các cơ sở sản xuất - kinh doanh.

Ngoài ra, BQL các khu công nghiệp và chế xuất, Sở Công thương,  Chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp yêu cầu các cơ sở sản xuất trong khu, cụm công nghiệp phải đấu nối xử lý nước thải vào các trạm xử lý nước thải tập trung đã được đầu tư cho Khu, cụm công nghiệp theo đúng quy định. Xây dựng đơn giá dịch vụ xử lý nước thải tại Khu, cụm công nghiệp theo đúng quy định. 

Đồng thời, rà soát, lập danh sách các cơ sở thuộc diện phải đấu nối xử lý nước thải nhưng không tiến hành đấu nối gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan để tiến hành thanh tra, kiểm tra và làm rõ nguyên nhân để có chế tài phù hợp, giải quyết dứt điểm tình trạng không tiến hành đấu nối, không phát huy được hiệu quả đầu tư của các trạm xử lý nước thải;

Yêu cầu chủ đầu tư trạm xử lý nước thải phải tiến hành kê khai nộp phí theo quy định, yêu cầu các cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải thực hiện đấu nối xử lý nươc thải vào trạm xử lý nước thải tập trung. Đồng thời, có biện pháp khắc phục tình trạng trốn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp khi kéo dài quá thời gian quy định thực hiện vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải tập trung.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá