Hà Nội tiết kiệm hàng chục tỷ đồng nhờ cải cách hành chính

TPO - Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn Thủ đô cho thấy, ngân sách thành phố dự kiến tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng sau nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở nhiều lĩnh vực.

UBND thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ
UBND thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ

Cụ thể, ở lĩnh vực Công thương, đề xuất phương án đơn giản hóa 21 TTHC, chiếm tỷ lệ 53,8% tổng số TTHC được rà soát, ước tính sẽ tiết kiệm được hơn 441 triệu đồng chi phí. Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao, đề xuất phương án đơn giản hóa 22 TTHC, chiếm tỷ lệ 32% trên tổng số TTHC được rà soát.

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, đề xuất phương án đơn giản hóa 13 TTHC, chiếm tỷ lệ 20% tổng số TTHC được rà soát, ước tính sẽ tiết kiệm được trên 2 tỷ đồng. Lĩnh vực du lịch, đề xuất phương án đơn giản hóa 13 TTHC, chiếm tỷ lệ 52% tổng số TTHC được rà soát, với tổng chi phí tiết kiệm gần 1,7 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực Giao thông Vận tải, kết quả rà soát đã có 3 TTHC được bãi bỏ; có 6 TTHC có phương án đơn giản hóa giảm thời gian và 1 TTHC sử dụng dịch vụ công mức độ 3, đạt tỷ lệ 10,1% TTHC được rà soát, với tổng chi phí tiết kiệm khoảng gần 1,6 tỷ đồng. Lĩnh vực Xây dựng, đã đơn giản hóa 13 TTHC cấp sở và 11 TTHC cấp huyện sau khi thực hiện rà soát, đánh giá chiếm tỷ lệ 48% tổng số TTHC được rà soát, ước tính sẽ tiết kiệm được gần 1,5 tỷ đồng.

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, đã đơn giản hóa 23 TTHC sau khi thực hiện rà soát, đánh giá chiếm tỷ lệ trên 58% tổng số TTHC được rà soát, ước tính tiết kiệm trên 4 tỷ đồng.

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, đã đơn giản hóa 61 TTHC sau khi thực hiện rà soát, đánh giá chiếm tỷ lệ trên 67% tổng số TTHC được rà soát, ước tính tiết kiệm được trên 22 tỷ đồng.

Dựa trên những kết quả đã đạt được, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt, xem xét đề nghị bãi bỏ, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, rút ngăn các bước trong quy trình thực hiện, bãi bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, loại bỏ những thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện bất hợp lý gây phiền hà, tốn kém, mất nhiều thời gian thực hiện của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng