Hà Nội tuyển hơn 1.000 công chức năm 2019

TPO - Theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành, Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn năm 2019 là 1.029 người. Việc tuyển dụng công chức cấp xã sẽ thông qua hình thức thi tuyển.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng 1.029 công chức cấp xã năm 2019 (bao gồm cả lớp công chức nguồn khóa 4 là 264 người).

Chỉ tiêu cụ thể được phân ra cho từng lĩnh vực như sau:  Văn phòng - thống kê: 227 người; địa chính - xây dựng: 206 người (trong đó lĩnh vực địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường đối với xã là 108 người, đối với phường, thị trấn là 98 người); tài chính - kế toán: 198 người; tư pháp - hộ tịch: 200 người; văn hóa - xã hội: 198 người.

Việc tuyển dụng công chức cấp xã sẽ thông qua hình thức thi tuyển với những bài thi kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, tin học văn phòng.

Với môn kiến thức chung, thí sinh thi viết 1 bài, thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

Môn nghiệp vụ chuyên ngành, thí sinh thi viết 1 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 1 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng trên máy tính, thời gian 30 phút.

Môn Tin học văn phòng, thí sinh thi trắc nghiệm trên máy tính, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành CNTT trở lên thì được miễn thi môn Tin học văn phòng.

Nội dung ôn thi và tổ chức thi do Sở Nội vụ hướng dẫn chung cho các thí sinh toàn thành phố. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cùng Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã rà soát, thông báo chỉ tiêu chi tiết cần tuyển dụng của từng chức danh tới xã, phường, thị trấn trên website của Sở Nội vụ, UBND quận, huyện, thị xã và trụ sở UBND xã, phường, thị trấn có chỉ tiêu.

UBND quận, huyện, thị xã thành lập ban thu hồ sơ để tiếp nhận hồ sơ, lệ phí. Thời gian nhận hồ sơ do Sở Nội vụ hướng dẫn lịch cụ thể theo quy định. Địa điểm nhận hồ sơ do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Sau khi chốt hồ sơ đăng ký dự tuyển, rà soát thông báo những người đủ điều kiện tham gia tuyển dụng, UBND quận, huyện, thị xã thành lập hội đồng tuyển dụng. Hội đồng này sẽ thành lập các ban giúp việc để thi tuyển theo lịch và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá