Hà Nội: UBND huyện được cấp phép xây dựng trạm viễn thông

TPO - Theo Quyết định vừa ban hành, thẩm quyền cấp phép xây dựng các cột ăng-ten thu phát sóng sẽ được chuyển cho UBND cấp huyện thực hiện trên phạm vi địa bàn thay vì Sở Thông tin và Truyền thông như trước đây.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND thành phố.

Theo quyết định, tên Điều 4 được sửa đổi, cụ thể, Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau: Công trình cột ăng ten được miễn giấy phép xây dựng gồm công trình cột ăng ten thuộc hệ thống cột ăng ten nằm ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công trình cột ăng ten không cồng kềnh tại khu vực đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công trình cột ăng ten khác thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan”.

Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau: UBND cấp huyện thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động thuộc địa bàn mình quản lý. Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.

Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi như sau: “3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn thành phố; giải quyết những kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng công trình cột ăng ten theo quy định”.

Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi và bổ sung khoản 6 Điều 14 như sau: Có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng đối với công trình xây dựng cột ăng ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ. Thực hiện trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng quy định tại Điều 104 của Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 5 của Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn”.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/12/2017.

Trước đó, Tiền Phong đã có một số phản ánh về hàng loạt trạm thu phát sóng di động (BTS) được lắp “chui” trong những khu dân cư. Điều này khiến người dân vô cùng bức xúc, lo lắng cho sức khỏe, an toàn xây dựng… Trong khi chính quyền địa phương vẫn lúng túng khi xử lý sai phạm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá