Hà Nội và TP.HCM chưa có đồ án quy hoạch xây dựng

TP – Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về công tác quy hoạch xây dựng của hai TP lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo cho rằng, trong các hồ sơ của đồ án quy hoạch chi tiết đã được phân cấp cho các quận, huyện phê duyệt thiếu nhiều bản vẽ quan trọng như: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (phần san nền thoát nước mưa và khống chế cốt xây dựng); bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng…

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, về bản chất, các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng của hai TP này được phê duyệt trong thời gian qua chưa phải là một đồ án quy hoạch xây dựng. Vì vậy, gây khó khăn trong công tác cấp phép xây dựng, gây tiêu cực trong việc thỏa thuận địa điểm, thỏa thuận kiến trúc quy hoạch cho các chủ đầu tư.

Ngoài ra, việc công bố công khai quy hoạch xây dựng trong thời gian qua kể từ khi Luật Xây dựng có hiệu lực, chưa thực hiện dưới nhiều hình thức để nhân dân biết. Chưa thực hiện việc cắm mốc giới ngoài thực địa sau khi đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Về cốt xây dựng phải được xác định từ khâu lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị đến các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và các dự án đầu tư xây dựng tỷ lệ 1/500.

Cốt xây dựng phải được thực hiện thống nhất và được giao cho một cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng để thống nhất quản lý và cung cấp cho các chủ đầu tư khi có yêu cầu nhưng đến nay Hà Nội và TP HCM vẫn chưa làm được, đó là nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng tùy tiện và gây ngập úng cho thành phố.

Mặt khác công tác quy hoạch xây dựng theo hướng chia thành nhiều công đoạn như giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và thông tin kỹ thuật đô thị, chấp thuận tổng mặt bằng, phương án sơ bộ kiến trúc và phê duyệt quy hoạch đã gây ảnh hưởng, khó khăn, phiền hà cho các chủ đầu tư, dễ nảy sinh tiêu cực.

Báo cáo trên sẽ được gửi cho lãnh đạo Bộ Xây dựng để Bộ này có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội và TP HCM sớm chấn chỉnh và chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan thực hiện việc lập, phê duyệt và cắm mốc giới theo đúng quy định. Đề nghị hai thành phố này sớm sửa đổi quy trình này phù hợp với Luật Xây dựng.                         

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá