Hà Nội vận động dân thay đổi tập quán ăn uống mất vệ sinh

TPO - Đây là một trong những nội dung của kế hoạch UBND thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn.

Hà Nội vận động dân thay đổi tập quán ăn uống mất vệ sinh

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phố biến kiến thức và pháp luật về ATTP, nhất là Luật An toàn thực phẩm và các quy định pháp luật liên quan. Phát động phong trào thi đua bảo đảm ATTP; tập trung cao trong tháng hành động vì ATTP, trong mùa hè, mùa cưới, các ngày lễ, tết, các sự kiện lớn về chính trị, văn hoá, xã hội của Thủ đô và đất nước. Vận động nhân dân thay đổi những phong tục, tập quán ăn uống mất vệ sinh và ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Củng cố, kiện toàn tổ chức và tăng cường đầu tư nguồn lực để nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống quản lý nhà nước về ATTP. Thành lập, củng cố lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP. Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác ATTP; bố trí biên chế hợp lý đội ngũ chuyên trách ATTP của các tuyến; Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, phương tiện của các đơn vị quản lý ATTP từ Thành phố tới quận, huyện, thị xã; nâng cấp một số phòng thí nghiệm tuyến Thành phố thuộc ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt tiêu chuẩn ISO 17025.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng ATTP đối với từng công đoạn của "Chuỗi cung cấp thực phẩm"; đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành, xây dựng quy chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm của các ngành, các đơn vị liên quan. Xây dựng hệ thống cảnh báo và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm…

Quan tâm xã hội hóa công tác bảo đảm ATTP; huy động sự tham gia ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể nhân dân trong việc tham gia bảo đảm ATTP. Khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Xây dựng các mô hình điểm về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn.

Nhân rộng mô hình quản lý thực phẩm theo chuỗi từ sản xuất đến kinh doanh. Quy hoạch các vùng sản xuất thực phẩm an toàn, tập trung vào đối tượng sản xuất rau, quả, thịt gia súc, gia cầm và thủy sản. Xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm, chế biến, kinh doanh thực phẩm với quy mô tập trung gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

UBND TP giao Sở Y tế xây dựng và triển khai kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 10-CT/TU đến toàn thể cán bộ của cơ quan và các đơn vị trực thuộc ngành; Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến ATTP trình HĐND Thành phố, UBND Thành phố ban hành; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan phổ biến sâu rộng Luật ATTP các quy định liên quan về ATTP.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng, triển khai hoạt động thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm ATTP, đặc biệt tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi ATTP trong cộng đồng...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng