Hà Nội xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị

TPO - Việc xây dựng "Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội", được lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu lưu ý bám sát Luật cán bộ công chức, Luật viên chức. Mở rộng phạm vi điều chỉnh chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức trong gia đình, tại khu dân cư nơi cư trú và trong cộng đồng…

UBND Thành phố ban hành Thông báo số 463/TB-UBND về Kết luận của tập thể Lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về việc xây dựng "Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội".

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương tiếp thu ý kiến các thành viên UBND Thành phố, hoàn thiện "Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội" trình UBND Thành phố xem xét, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 10/12/2016. Trong đó, lưu ý thực hiện các yêu cầu sau: Bám sát Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; Mở rộng phạm vi điều chỉnh chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức trong gia đình, tại khu dân cư nơi cư trú và trong cộng đồng; Bố cục phải ngắn gọn, rõ ràng; từ ngữ xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, không sử dụng từ đa nghĩa dễ gây hiểu lầm và theo nhiều nghĩa khác nhau. Giao Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND Thành phố việc thực hiện kết luận, chỉ đạo trên.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước thềm kỳ họp HĐND TP, về vấn đề được cử tri nêu một số cán bộ, công chức thành phố có hành vi xấu khiến dư luận bức xúc như vụ đánh cô gái trẻ ở sân bay hay vụ đánh người già mới đây Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã và đang tập trung chấn chỉnh đạo đức, ứng xử của cán bộ công chức và cam kết sẽ xử lý nghiêm các sai phạm.

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, quan điểm của thành phố là trong quá trình cải cách hành chính sẽ chú trọng chấn chỉnh lại tác phong, lối sống của cán bộ, công chức để không xảy ra tình trạng tương tự.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá