Hà Nội xem xét điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của từng tuyến sông

TPO - Ngày 27/10, tập thể UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp tháng 10/2017 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND thành phố.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Tham dự phiên họp còn có các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thế Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Tại phiên họp, UBND thành phố xem xét 10 nội dung: Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020"; Đề án và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của TP Hà Nội; Nghị quyết quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố như quy định về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người bị bệnh phong, người thuộc hộ cận nghèo…; Quy định ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn TP Hà Nội; Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn TP Hà Nội; Điều chỉnh Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố đến năm 2020; Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn TP Hà Nội...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng