Hà Nội xử lý trường hợp kê khai tài sản không trung thực

TPO - Liên quan đến công tác kê khai tài sản, theo báo cáo của UBND thành phố, tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập là 35.041 người. Trong đó, có 8 người chưa thực hiện kê khai. Có 1 trường hợp bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Đó là nội dung trong báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính, hải quan...

Theo đánh giá, nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế, một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách, hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi

Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; các cơ quan phòng chống tham nhũng tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra giải pháp, phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Về công tác phòng chống tham nhũng, UBND thành phố cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa như tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; mở rộng cơ chế kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm, theo số liệu báo cáo của công an thành phố, 6 tháng đầu năm 2017, đã thụ lý điều tra 26 vụ, 68 bị can. Đã có kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 9 vụ và 39 bị can. Đang điều tra 17 vụ, 29 bị can. Tài sản thiệt hại hơn 11 nghìn mét vuông đất, 939 triệu đồng. Tài sản thu hồi 1.223 mét vuông đất, 2.517 triệu đồng.

Liên quan đến công tác kê khai tài sản, theo báo cáo của UBND thành phố, tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập là 35.041 người. Trong đó, có 8 người chưa thực hiện kê khai. Có 1 trường hợp bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá