Hà Nội yêu cầu cán bộ xin lỗi nếu để dân chờ đợi

TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính trên tinh thần lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.
Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 69 về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

TP Hà Nội yêu cầu thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

Cụ thể, TP yêu cầu từng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị căn cứ vị trí việc làm và nhiệm vụ phân công phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho tuần, tháng, quý, năm báo cáo Thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu tổ chức quán triệt và niêm yết tại tất cả các bộ phận tiếp dân, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, các đơn vị thực hiện dịch vụ công (xong trước ngày 30/4/2017) 10 nội dung, yêu cầu sau: Khách đến, được chào hỏi; Khách ở, luôn tươi cười; Khách hỏi, được tư vấn; Khách yêu cầu, phải tận tâm; Khách cần, được thông báo; Khách vội, giải quyết nhanh; Khách chờ, được xin lỗi; Khách phàn nàn, phải lắng nghe; Khách nhờ, luôn chu đáo; Khách về, được hài lòng.

Cùng đó, cần đa dạng các hình thức tiếp nhận để giải quyết đúng quy định pháp luật đối với các phản án, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính, về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức như: văn bản hành chính; hệ thống bưu chính công ích; cổng thông tin điện tử, trang web của các cơ quan, đơn vị; tin nhắn; báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng...

Hà Nội cũng chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức. Có các hình thức khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc liên quan đến người dân và giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời xử lý nghiêm, có tính chất răn đe cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp xúc với người dân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng