DMCA.com Protection Status

Hà Nội yêu cầu làm rõ các dấu hiệu cụ thể định tội dâm ô trẻ em

TPO - UBND thành phố Hà Nội đề nghị Toà án nhân dân thành phố nghiên cứu, kiến nghị Tòa án nhân dân Tối cao ban hành hướng dẫn việc xác định các dấu hiệu cụ thể để định tội đối với tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và phòng, chống xâm hại tình dục nói chung.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị Công an thành phố tổ chức đánh giá thực trạng công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng; từ đó rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo chấp hành đúng quy định của pháp luật trong công tác xử lý tin báo, tố giác, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử.

Thực hiện nghiêm túc “Hướng dẫn công tác phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi” của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định số 8316/QĐ-BCA-C02 ngày 26/12/2018…

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố nghiên cứu, kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ cụ thể để thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự và các quy định của pháp luật liên quan trong việc xử lý nguồn tin về tội phạm, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và kiểm sát việc phát hiện, xử lý các tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và xâm hại tình dục nói chung.

Toà án nhân dân thành phố nghiên cứu, kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật đối với các điều của Bộ luật Hình sự quy định về xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và xâm hại tình dục nói chung, hướng dẫn về “hành vi quan hệ tình dục khác” đặc biệt là hướng dẫn việc xác định các dấu hiệu cụ thể để định tội đối với tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Cùng với đó, Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố; đồng thời, chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lụật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các biện pháp, cách thức phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng