Hà Tây quán triệt chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

TP - Trong 2 ngày 27 và 28/3, Tỉnh ủy Hà Tây đã họp bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý 2/2008 và quán triệt chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Duy Nhâm, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới.

Theo đó, cùng với việc tập trung tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, toàn tỉnh tập trung làm tốt công tác rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng