Hà Tây : Thủ tướng chấp thuận chủ trương xây dựng đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam

Xét đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh Hà Tây, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường trục phát triển kinh tế Bắc- Nam và đường từ Thành cổ Sơn Tây tới phía bắc Đền Và theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT).

Thủ tướng cũng chấp thuận về nguyên tắc việc chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp Hợp đồng BT các Dự án nêu trên. UBND tỉnh Hà Tây chịu trách nhiệm về năng lực của nhà đầu tư và quyết định theo thẩm quyền việc lựa chọn nhà đầu tư.

Đồng thời khẩn trương xây dựng và công bố Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO) và BT trên địa bàn tỉnh.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá