Hà Tĩnh kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ Formosa

TPO - Liên quan đến sự cố môi trường do Formosa xả thải và chôn chất thải trái phép, các sở ban ngành và địa phương ở Hà Tĩnh đã kỷ luật nhiều cán bộ.

Theo đó, các đơn vị đã họp và kỷ luật đối với cán bộ, công chức như Công an tỉnh Hà Tĩnh kỷ luật khiển trách Phó trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Sở TN&MT kỷ luật khiển trách đối với Trưởng phòng Thẩm định – Đánh giá tác động môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật Trưởng phòng TN&MT. 

Hiện UBND TX Kỳ Anh kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 4 cán bộ, công chức cấp xã. 

Theo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, hiện đang phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp kiểm điểm của UBND tỉnh đối với các công chức vi phạm. Dự kiến sẽ thực hiện xong trong tháng 12/2016.


Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng