Hai bệnh viện tăng viện phí từ 3-5 lần

TP - Hai bệnh viện thuộc Bộ Y tế và tư nhân trên địa bàn Đà Nẵng đã chính thức áp dụng khung viện phí mới, mức tăng phổ biến từ 3 đến 6 lần.

Bệnh viện C Đà Nẵng (thuộc Bộ Y tế) xác nhận: Bảng viện phí mới vừa được đơn vị áp dụng từ ngày 10-9.

Mức tăng giá viện phí được Bệnh viện C xây dựng từ hơn 9 tháng trước theo khung được Bộ Y tế phê duyệt.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chính thức áp dụng giá viện phí mới, theo mức tăng phổ biến từ 10-20%, tập trung các dịch vụ phí khám bệnh, tiền giường…

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá