Hải Dương phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

TPO - Sáng 27/10, Hải Dương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chủ đề của Đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Chủ tịch Quốc hội đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tới dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Oanh, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương… Về dự Đại hội lần này có 349 đại biểu tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của hơn 99.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của tỉnh đã chuyển dịch khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 7,7%/năm (cao hơn bình quân cả nước). Năm 2015, quy mô kinh tế tỉnh (GRDP giá hiện hành) đạt 76.734 tỷ đồng, gấp 1,83 lần năm 2010; GRDP bình quân đầu người đạt 2.000 USD; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,690. 

Bên cạnh đó cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp tăng nhanh; tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ chuyển dịch từ 20,1% - 47,7% - 32,2% năm 2010 sang 15,9% - 52,5% - 31,6% năm 2015. Hải Dương cũng triển khai và đạt kết quả bước đầu trong tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công; tỷ trọng huy động vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn ĐTNN tăng từ 68,4% năm 2010 lên 72,1% năm 2015...

Cũng trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của các cấp uỷ đã có nhiều đổi mới theo hướng coi trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác; quy định rõ chức trách, thẩm quyền, chế độ làm việc của tập thể và cá nhân. Chỉ đạo các mặt công tác có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tập trung cải tiến, đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng ra nghị quyết, phát huy được trí tuệ tập thể, dân chủ trong Đảng và vai trò của các cơ quan tham mưu. 

Các cấp uỷ đảng thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và điều hành. Ban thường vụ và thường trực cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của ủy ban nhân dân.
Bên cạnh đó công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện đồng bộ ở các khâu. Các cấp uỷ đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác cán bộ thông qua việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định hiện hành của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai và đúng quy chế. 

Việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về công tác tổ chức cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Tỉnh uỷ đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và một số văn bản về công tác cán bộ cho phù hợp với giai đoạn mới như quy định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử... 

Công tác phòng chống tham nhũng cũng được các cấp, các ngành thực hiện tốt, đẩy nhanh việc đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng. Tỉnh đã kiên quyết chấn chỉnh kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là trong những lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp, quản lý tài chính ngân sách và tài sản công. 100% cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện xong việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai và tiến hành công khai việc kê khai bằng hình thức niêm yết và tại các cuộc họp cơ quan. 

Từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hải Dương đặt mục tiêu trong giai đoạn 2015 – 2020: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 8 – 8,5%/năm; Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn đến năm 2020: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 11%; Công nghiệp, xây dựng 56%; Dịch vụ 33%; Năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 32%/năm...

Hải Dương phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại - ảnh 1
Ngoài ra, Hải Dương sẽ từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng hiện đại, nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại I, nâng cấp huyện Bình Giang lên đô thị loại IV. Khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp.

Về công tác cán bộ, Hải Dương phấn đấu thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng, thường xuyên rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ, chính sách cán bộ; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đổi mới và nâng cao việc đánh giá cán bộ trên cơ sở tăng cường các kênh thông tin, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy trình đánh giá cán bộ một cách khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ; nêu cao vai trò của tập thể cấp uỷ và người đứng đầu trong công tác đánh giá cán bộ.  

Đồng thời, thường xuyên rà soát, kịp thời kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện có kết quả chủ trương luân chuyển cán bộ; tăng cường luân chuyển cán bộ về cấp huyện và cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo các sở, ngành. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trong nguồn quy hoạch lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ; có kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích và kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với các nội dung nêu trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc thẳng thắn, thái độ cầu thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ những nguyên nhân, từ đó xác định chủ trương đột phá gắn với các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, cụ thể để khắc phục một cách có hiệu quả những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Từ những thuận lợi và thách thức trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội gợi ý, nhấn mạnh một số vấn đề, cụ thể:

Hải Dương là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, đồng thời nằm ở trung tâm của tam giác kinh tế phía bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hải Dương... Trong những năm tới, Hải Dương cần nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, phân tích, làm rõ hơn về tiềm năng, lợi thế; xác định được những khâu trọng tâm, những giải pháp đột phá để tập trung chỉ đạo. Việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa theo hướng hiện đại cần phải gắn liền với phát triển đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại nhưng lưu ý vẫn  đảm bảo hài hòa với phát triển nông nghiệp. 

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, cạnh tranh; đẩy nhanh ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa; tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân, tiến tới hình thành các khu, vùng sản xuất nông nghiệp với công nghệ cao, xanh và sạch. 

Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo và không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Thường xuyên chăm lo đảm bảo quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giữ gìn an ninh trật tự xã hội; chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, thủ tục hành chính, công vụ, công chức và hiện đại hóa nền hành chính. Tăng cường quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan tham mưu, chế độ trách nhiệm người đứng đầu và vai trò của tổ chức, của tập thể. 

Coi trọng công tác vận động quần chúng, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề cấp bách của địa phương, cơ sở. 

Tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, làm hạt nhân đoàn kết trong hệ thống chính trị...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc có hiệu quả, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá