Hai ông Trương Chí Trung và Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức Thứ trưởng

Ngày 28/8, tại các Quyết định số 1187/QĐ-TTg và 1188/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định ông Trương Chí Trung thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng để nhận nhiệm vụ khác theo Quyết định của Ban Bí thư.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá