Hải Phòng: Đơn thư tố cáo tham nhũng, lãng phí tăng đột biến

Nét nổi bật về tình hình đơn thư công dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của thành phố và các Sở, ngành chức năng ở Hải Phòng trong năm 2007 là: giảm về số vụ khiếu nại, nhưng tăng đột biến về số vụ tố cáo (tăng 42,5%) so với năm trước.

Điều này khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trên cơ sở phát huy quyền dân chủ ở cơ sở tại thành phố đang có chuyển biến tích cực, dấu hiệu đáng mừng.

Với tinh thần khẩn trương giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, 92,92% số vụ khiếu nại, tố cáo của công dân đã được thành phố và các ngành chức năng giải quyết dứt điểm, trong đó có 95,61% số vụ tố cáo.

Nhiều vụ khiếu nại mới phát sinh tại cơ sở cũng đã được kịp thời xem xét giải quyết hoặc hoà giải ngay tại xã, phường. Số vụ việc tồn đọng lâu năm không đáng kể.

Thông qua đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các ngành, cấp đã kiểm tra, kiến nghị thành phố thu về cho Ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng; thu hồi và lập lại trật tự quản lý gần 86.000 m2 đất; khôi phục quyền lợi cho 372 đối tượng với số tiền 2,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 4 người; kỷ luật 26 người và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế- xã hôi, ổn định an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tập thể và nhà nước.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá