Hai vấn đề lớn được người dân quan tâm

Qua các ý kiến đóng góp, của các đại biểu về các văn kiện Đại hội có 16 vấn đề cần đưa ra lấy ý kiến. Trong đó nổi lên hai vấn đề là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Bỏ phiếu bầu chức danh Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng khoá X
Đây là nội dung của bản giải trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu về các văn kiện Đại hội do ông Nguyễn Phú Trọng, ủy viên Bộ Chính trị (khoá IX), Bí thư Thành ủy Hà Nội đọc sáng qua, tại hội trường.

Cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân

Vấn đề được nhiều đại biểu và dư luận quan tâm là việc Đảng viên có được làm kinh tế tư nhân.

Theo ông Trọng,  Đoàn Chủ tịch thấy rằng , đảng viên làm kinh tế tư nhân là một vấn đề cụ thể, rất hệ trọng, vì liên quan đến quan điểm, đường lối của Đảng . Việc này cũng đã được đặt ra từ nhiều năm nay và đã được đưa ra bàn luận tại nhiều Hội thảo khoa học, riêng BCH TW  đã thảo luận qua 4 kỳ Hội nghị.

Bên cạnh đó, vấn đề này cũng được thảo luận tại Đại hội đảng các cấp, được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và được đa số tán thành.

Theo ông Nguyễn Phú Trọng nên nhận thức rằng, trong thời kỳ quá độ lên CNXH phải tập trung phát triển nguồn lực sản xuất, làm ra nhiều của cải cho xã hội. Muốn thế, phải huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng và phát huy sức mạnh tổng lực của toàn dân tộc, của mọi thành phần kinh tế, thực hiện khẩu hiệu, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Mặt khác, Đảng ta không xem kinh tế tư nhân là gắn với chủ nghĩa tư bản mà lãnh đạo kinh tế tư nhân phát triển theo định hướng XHCN. Vì vậy đảng viên có thể làm kinh tế tư nhân, trên cơ sở chấp hành nghiêm luật pháp, chính sách của Nhà nước.

Ông Trọng cũng phân tích thêm thực tế đảng viên làm kinh tế tư nhân ở nước ta còn ít. Họ phần đông là cán bộ đảng viên đã từng làm trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, nay nghỉ hưu, mất sức, bộ đội xuất ngũ, công an chuyển ngành… đã được Đảng, Nhà nước đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói thêm rằng đảng viên còn đương chức, tại ngũ thì không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì thế, không đến nỗi quá lo ngại về việc đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân lợi dụng cương vị, chức quyền, thu vén cho doanh nghiệp của mình.

BCH TW khoá X đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng

Về vấn đề chống tham nhũng, theo ông Nguyễn Phú Trọng các ý kiến nêu rõ, đấu tranh chống tham nhũng là cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ. Trước hết phải có các biện pháp quyết liệt chống tham nhũng ở các cơ quan bảo vệ pháp luật, những cơ quan Nhà nước liên quan đến đầu tư, cấp phát vốn, chi tiêu ngân sách; phải xóa bỏ cơ chế xin-cho, nếu còn cơ chế này thì sẽ phát sinh tiêu cực. Cần có chính sách phân bổ kinh phí chung cho các địa phương.

Việc điều tiết ngân sách như thế nào phải thống nhất, đồng thời giảm các thủ tục hành chính, phân cấp quản lý hợp lý. Các lĩnh vực xây dựng cơ bản phải chấn chỉnh từ khâu dự toán, thiết kế, thi công…

Ông Trọng nói rằng hiện nay, tình trạng tham nhũng đã xảy ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, kể cả ở cơ quan pháp luật với tính chất nghiêm trọng. Vụ án tham nhũng ở PMU 18 Bộ GT-VT đang gây bất bình lớn trong Đảng và trong nhân dân.

Qua vụ án trên, càng thấy sự suy thoái nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, sự sơ hở, lỏng lẻo của bộ máy quản lý nhà nước, sự yếu kém trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát. Tính chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên ở nhiều cơ quan, đơn vị rất yếu, thậm chí có nơi tê liệt.

Ông Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Qua vụ án, chúng ta rút ra những bài học đắt giá trong quá trình quản lý Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, về lựa chọn, sử dụng, giám sát cán bộ, về sự bao che nể nang đối với các vụ việc tiêu cực, về những tai hại của bệnh quan liêu”.

Ông cũng khẳng định Đảng và Nhà nước ta không che giấu khuyết điểm, trái lại bày tỏ thái độ kiên quyết và xử lý thích đáng những tổ chức và cá nhân sai phạm, bất kể người đó là ai, ở cương vị nào, xử lý đúng pháp luật, không để lọt tội phạm nhưng cũng không để oan sai.

“Đại hội X thể hiện quyết tâm của Đảng ta kiên quyết phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo ra một thái độ mới, một bước chuyển mới trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống tệ nạn tham nhũng ở nước ta. BCH T.W khoá X  là người gương mẫu, đi đầu trong công cuộc đó”- Ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá