Vĩnh Long:

Hạn chế cấp phép đầu tư loại hình công nghiệp gây ô nhiễm

TP - Tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tập trung rà soát các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời đánh giá cụ thể tình trạng chất lượng môi trường để có chính sách phòng ngừa, nhất là hạn chế cấp phép đầu tư mới và đầu tư mở rộng đối với các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra và quan trắc môi trường, hỗ trợ quản lý nhà nước về môi trường cấp huyện, phường, xã, thị trấn, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại vùng nuôi trồng thủy sản các xã Chánh An (huyện Mang Thít), Thanh Bình, Quới Thiện (huyện Vũng Liêm); xử lý vùng ô nhiễm không khí vùng sản xuất gạch, gốm tại các xã An Phước, Nhơn Phú, Mỹ An, Mỹ Phước (huyện Mang Thít), Thanh Đức (huyện Long Hồ).

Sở Công thương cũng chú trọng đẩy mạnh xúc tiến ứng dụng, tư vấn và chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn tài trợ…để bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp cơ khí, luyện kim, điện, hóa chất, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm...

Sở Công Thương Vĩnh Long tổ chức rà soát, lập danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiệm trọng, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm, kiên quyết xử lý nghiêm, áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, cấm hoạt động hoặc buộc di dời ra khỏi khu dân cư đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Bảo vệ môi trường.

Sở còn phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thép Thanh Tín giai đoạn 2"; xây dựng xưởng luyện đúc phôi thép tại khu công nghiệp Hòa Phú, yêu cầu doanh nghiệp trong giai đoạn thi công phải thực hiện các biện pháp hạn chế bụi, ồn, khí thải; xử lý nước thải và rác thải xây dựng; đảm bảo an toàn lao động cho công nhân.

Trước khi dự án đi vào hoạt động, doanh nghiệp đầu tư xây dựng vận hành hệ thống xử lý khí thải, xử lý nước thải...

Tuy vậy, theo ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh: Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chậm được khắc phục gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân.

Điển hình là tình trạng ô nhiễm không khí tại các làng nghề sản xuất gạch ngói huyện Mang Thít, ô nhiễm bụi tại các cơ sở xay xát huyện Long Hồ, ô nhiễm môi trường nước tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản tuyến công nghiệp Cổ Chiên....

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá