Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4

Rút tiền mặt vượt mức quy định phải đăng ký trước, bắt buộc phải dán nhãn năng lượng đối với xe máy, thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào trường quân đội… là những những sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 4/2017.

Thông tư 13 nêu rõ việc rút tiền mặt vượt quá định mức phải đăng ký trước.
Thông tư 13 nêu rõ việc rút tiền mặt vượt quá định mức phải đăng ký trước.

Rút tiền mặt vượt quy định phải đăng ký trước

Ngày 1/4, Thông tư 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực. Theo Thông tư các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày (một hoặc nhiều lần thanh toán) vượt mức quy định dưới đây phải đăng ký với kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản trước ít nhất một ngày làm việc về số lượng và thời điểm rút tiền để kho bạc nhà nước có kế hoạch chuẩn bị và cung ứng tiền mặt đầy đủ, kịp thời.

Cụ thể, mức rút tiền mặt phải đăng ký với kho bạc nhà nước, đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch rút tiền mặt với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh từ 200 triệu đồng trở lên và 100 triệu đồng trở lên với cấp huyện.

Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ 1 tỷ đồng trở lên trong 1 lần thanh toán, thì thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc cấp huyện mở tài khoản.

Điều kiện nâng lương, hưởng phụ cấp

Từ ngày 15/4, Nghị định 19/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng, có hiệu lực thi hành. Theo đó, công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp gồm phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp độc hại – nguy hiểm, phụ cấp trách nhiệm công việc.

Đối với chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong lực lượng của quân đội đủ 5 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

Về nâng bậc lương, nâng loại đối với công nhân quốc phòng, Nghị định nêu rõ công nhân quốc phòng có hệ số lương từ 3,95 trở xuống, luôn hoàn thành công việc được giao, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên và đạt tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật quy định sẽ được nâng lên một bậc lương sau 2 năm giữ bậc lương và sau 3 năm đối với người có hệ số lương trên 3,95.

Trong thời hạn xét nâng bậc lương, nếu bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 6 tháng; bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kéo dài thời hạn lên 12 tháng. Trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng hoặc vượt bậc.

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4 - ảnh 1 Quyết định 04 nêu rõ danh mục phương tiện, thiết bị phải dãn nhãn năng lượng.

Dãn nhãn năng lượng đối với xe máy

Quyết định 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dãn nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, có hiệu lực từ ngày 25/4. Theo đó, nhóm phương tiện giao thông vận tải phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: môtô, xe gắn máy; ôtô con loại 9 chỗ trở xuống.

Quyết định 04 cũng nêu rõ thời gian thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với mô tô, xe gắn máy đến hết 31/12/2019. Ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ đến hết ngày 31/12/2017. Môtô, xe máy từ ngày 1/1/2020 sẽ bắt buộc dán nhãn năng lượng ô tô con loại 7 chỗ trở xuống; ô tô con trên 7 chỗ đến 9 chỗ sẽ bắt buộc dán từ ngày 1/1/2018.

EVN được huy động vốn từ dân

Nghị định 10/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của EVN và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực từ ngày 1/4/2017.

Theo Nghị định, EVN được quyền huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu vốn của EVN và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay cho chủ nợ mà EVN đã cam kết.

Việc huy động vốn của EVN phải đảm bảo hệ số nợ phải trả (bao gồm cả các khoản bảo lãnh vay vốn đối với công ty con của EVN) trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của EVN tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn không vượt quá 3 lần.

Nghị định cũng nêu rõ, EVN không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính.

Thí sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng vào trường quân đội

Thông tư 42/2017 của Bộ quốc phòng có hiệu lực từ 14/4, quy định rõ thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển, (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành). Thông tư nêu rõ, các trường quân đội chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo Dân Trí

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng