Hậu Giang bổ nhiệm 31 cán bộ lãnh đạo chưa đạt chuẩn

TP - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ ở tỉnh Hậu Giang. Theo đó phát hiện 31 trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu chuẩn.

“Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, Hậu Giang có 31 trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm vẫn còn thiếu hoặc chưa đáp ứng một hoặc một số các tiêu chuẩn về thời gian công tác; chứng chỉ quản lý Nhà nước hoặc không nằm trong nguồn quy hoạch. Ngoài ra, có 1 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh được bổ nhiệm nhưng chưa được xét chuyển viên chức thành công chức…”, kết luận nêu rõ.

Trong thời gian thanh tra tại Hậu Giang, Đoàn thanh tra đã kiểm tra trực tiếp 4 cuộc tuyển dụng viên chức của 4 sở cũng phát hiện nhiều sai phạm. Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức. Điều chuyển 7 trường hợp trúng tuyển vào Thanh tra Sở GTVT, 1 trường hợp trúng tuyển vào Chi cục Dân số - KHHGĐ sang các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng